Barn en mänsklig rättighet?

Många ser det som en mänsklig rättighet att fritt få yngla av sig, men är det rätt?

Människan är det absolut värsta djuret på jorden, vi tar oss gudomliga rättigheter med alla andra djur, och vi förstör även planeten vi bor på. Vi bajsar där vi äter som man brukar säga.

Varför har vi då ingen skadekontroll på oss själva? Det snabbaste sätten att klara miljö-målen är att föra ny teknik till u-länder och införa 1-barnspolitik.

Global 1-barnspolitik i 2 generationer hade tagit ned befolkningsmängden på en för jorden hållbar situation. Det hade funnits möjlighet att ta hand om, flytta runt resurser globalt utefter var dom skulle behövas (resurser i detta fall är människor).

Med smartare och smartare automatiseringar i samhället, utveckling av A.I. så är det teoretiskt sett många tjänster som kommer vara helt onödiga inom några år. En inköpare är onödig, en AI kan snabbare läsa av data från hela världen, analysera priser och marknads-strategier, ekonomi kan ersättas av sammankopplade system, fördelning av budget för bästa avkastning osv.
Lärare? Snarare någon som bara håller koll i klassrummet, med AI och annan teknik kan varje elev snabbt få en unik utbildning för just sig på sitt sätt.

Taxi-chaufförer, lagerpersonal, industripersonal är också snart ett minne blott.

Sjukvården är svår att ersätta, men bättre teknik och välutbildad personal kan förhoppningsvis leda till att vårdtiderna blir kortare.

Ska då alla få skaffa så många barn dom vill. Folk som förbrukar jorden och mest troligt kommer bli arbetslösa och får sätta sina hopp till en medborgarlön?

Är det rätt att vi får härja hur vi vill när det påverkar andra och vår framtid?

Tror det är dags att tänka lite mer omfattande, våga leka med tanken, men vem vågar?